Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

 

Terveemmäksi tanssimalla

Eri liikuntalajien hyötyjä sydän- ja verenkiertoelimistölle on tutkittu aikaisemmin melko vähän. Tanssi on moniulottenen fyysinen ja psykososiaalinen liikuntalaji. Uuden brittiläisen tutkimuksen mukaan tanssi on tehokas ase taistelussa ennenaikaisen kuoleman vaaraa vastaan.

Merom D.n, DIng D:n ja Statamakis E:N tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tanssin ja sydän- ja verisuonitaudeista johtuvan kuolleisuuden yhteyttä. Tutkimus toteutettiin Iso-Britanniassa vuonna 2014. Tutkimuksen aineisto koostui 11 väestötutkimuksesat vuosilta 1995-2007. Koehenkilöjoukko koostui yli 48 000 yli 40-vuotiaasta aikuisesta, jolla ei ollut todettu sydän- ja verisuonisairautta. Osallistujat raportoivat kevyen tai keskiraskaan tanssin harrastusmäärään sekä kävelyn määrän 4 viikon aikana. Fyysistä aktiivisuutta mitattiin tiheyden, keston ja intensiteetin mukaan. päätulosmuuttuja oli kuolleisuus ICD-diagnoosiluokituksen mukaan.

Tutkimuksen päätulos oli, että keskiraskas mutta ei kevyt tanssiminen vähensi kuolleisuuden riskiä lähes 50 prosentilla. Tanssin vaikutus oli suurempi kuin kävelyn vaikutus, joka vähensi riskiä 33 prosentilla. Tutkijat uskovat, että tanssin suotuisa vaikutus saattaa selittyä sillä, että keskiraskas tanssiminen on rasitustasoltaan riittävän korkea nostaakseen sydämen sykettä ja tuottaakseen terveysvaikutuksia. Toisaalta positiivisiin tuloksiin voi vaikuttaa myös se, että tanssin harrastaminen on jatkunut pitemmän aikaa ja se, että tanssilla on lukuisia psykososiaalisia terveysvaikutuksia, joiden tiedetään parantavan terveyttä.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että tanssijat olivat yleisesti fyysisesti aktiivisia. He raportoivat kävelevänsä enemmän ja olevansa muuten fyysisesti aktiivisempia verrattaessa heihin, jotka eivät tanssineet. Tanssi voi siis mahdollisesti innostaa ihmisiä liikkumaan enemmän!

 

Hyvä selkä 3 / 2016

 

 

 

-